Diāna Grīnberga

Likumi ir jāievēro,
bet, lai tos ievērotu,
tie ir jaizprot!

Galvenie darbības virzieni:

  • darba tiesības (konsultācija, darba līgumu, kārtības noteikumu u.c. dokumentu izstrāde, esošo dokumentu izvērtēšana, darba strīdu un domstarpību risināšana);
  • darba aizsardzība (ievadapmācības, darba aizsardzības instruktāžu izstrāde vai izstrādāto dokumentu, tai skaitā darba vides risku faktoru izvērtēšana);
  • administratīvās tiesības, tai skaitā valsts pārvaldes iestāžu faktiskās rīcības, izdoto administratīvo aktu un piemēroto administratīvo sodu apstrīdēšana;
  • semināri un lekcijas.

Droši dod ziņu! Atradīšu labāko risinājumu tieši Jūsu situācijai.

© Diāna Grīnberga

Visas tiesības aizsargātas.