Diāna Grīnberga – praktizējoša juriste. Pasniedzējai ir 10 gadu pieredze Valsts darba inspekcijā, tai skaitā pieredze Juridiskās nodaļas vadītājas amatā. Ikdienā konsultē uzņēmējus un fiziskās personas darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu piemērošanā, pārstāv klientu intereses valsts iestādēs un tiesās civillietās, administratīvo pārkāpumu lietās un administratīvajos procesos. Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā. Ja ir interese par kādu atsevišķu darba tiesību un darba aizsardzības tēmu, sazinieties un atradīsim labāko risinājumu tieši Jums!

Tuvāko semināru datumi

Darba tiesības personāla speciālistiem, grāmatvežiem un uzņēmumu vadītājiem.

20. Oktobris
Biznesa Akadēmija

Darba kārtības noteikumi, to struktūra un būtiskākie nosacījumi. Darba devēja tiesības piemērot disciplinārsodu.

25. Oktobris
Biznesa Akadēmija

Uzteikumi. Problēmas un risinājumi, pārtraucot darba līgumu ar darbinieku.

29. Oktobris
Biznesa Akadēmija

Darba tiesības personāla speciālistiem, grāmatvežiem un uzņēmumu vadītājiem.

14. Decembris
Biznesa Akadēmija

Kompetences

 • Darba līguma sastāvdaļas
 • Darba devēja un darbinieka uzteikumi
 • Darba samaksa
 • Ieturējumi no darba samaksas
 • Summētais darba laiks
 • Atvaļinājumi un pārtraukumi darbā
 • Attaisnotā prombūne
 • Attālinātais darbs
 • Darba tiesību pārkāpumi
 • Darba kārtības noteikumi
 • Darba aizsardzība
 • Nelaimes gadījumi darbā

© Diāna Grīnberga

Visas tiesības aizsargātas.